TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  CcC:::::::....:::::::...::::::ÜLKÜCÜYÜZ..::::..BİZ:::::...::::::::...:::::::::CcC
  BASBUG ALPASLAN TURKES'İN MİLLİ KULTUR HAKKINDAKİ GORUSLERİ
 

BAŞBUĞ ALPASLAN TÜRKEŞ'İN MİLLİ KÜLTÜR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


MİLLİ KÜLTÜR Milli kültür savaşı Bugün yeryüzünde ve milletler arasında adına sessiz savaş diyebileceğimiz kültûr savaşı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bir ülkenin kaleleri fethedilebilir, orduları muharebeyi kaybedebilir fakat bir milletin gönlü ve zihni fethedilmedikçe o ülke asla yenilmiş sayılmaz. Tarih buna ait örneklerle doludur. Büyük bir gerçektir ki "Her hangi bir kimse bir kavme benzemeye çalışırsa o kavmin efradından sayılır." Milletler kiıltür savaşında başka milletlerin dilini, dinini, örf ve geleneklerini, millî ve manevi değerlerini yıkmayı ve kendi kültürlerini yerleştirmeyi hedef alırlar. Onun için kültür savaşı alfabeyi ezberleme ve ezberletme davası değil; nesillerin zihnini, gönlünü ve bedenini yetiştirme ve geliştirme davasıdır. Bugün memleketimizde Milli eğitim Bakanlığının plân ve proğramları milliyetçi bir gençlik yetiştirilmesi hedefinden uzaktır. Eğitim ve öğretime hizmet etmesi gereken müesseseler de gençliğin yetiştirilmesinde üzerlerine düşen görevleri tam ve doğru olarak yaptıklarını iddia ve ispat edemezler. Okullar, sadece bilği unsuru olan ansiklopedik karakterden kurtarılmalı, öğrenciyi ilim, iman ve ahlâk yüceliğine ulaştıran bir ilim yuvası ve iman kaynağı haline getirilmelidir. Memleket ihtiyaçlarına ve sınıf hacmine, sıra adedine göre öğrenci kabul etmek yerine öğrencilerin kabiliyetlerine göre üniversiteler açmak yoluna gidilmeli, geniş sahalar üzerine çağın ihtiyacına cevap veren modern ve büyük tesislerle üniversite şehirleri kurulmalıdır. Uçağını, gemisini, atomunu kendi yapan bir millet olabilmek için sosyal denge ve gelişmenin diğer şartları yanısıra bizzat insanın beyin gücüne ihtiyaç vardır. Memleketin büyük imkânlarını israf ve çar - çur eden iktidarlar beyin gücünü yetiştirmek için geniş ve ciddi yatırımları esirgemişlerdir. Uzun yıllardanberi devam eden yanlış eğitim siyasetinin diğer bir sonucu olarak bugün halkla aydın arasındaki damarlar tıkalı, bağlar kopuktur. Aydın halktan uzak, halk aydından ümitsizdir. Allah'ın bir lûtfu olan aklın her şeyden üstün bir cevher olduğu hatırlanmalı ve millî eğitim ilim, iman, ahlak temellerine oturtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki milletlerin gelişmesi ve mutluluğu; fertlerin beyin, kalp ve ruhlarını ilim, iman ve ahlâk ile doldurmak suretiyle girişilecek hamlelere bağlıdır. Temel Görüşler, s.105,106


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
  Bugün 1 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=