TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  CcC:::::::....:::::::...::::::ÜLKÜCÜYÜZ..::::..BİZ:::::...::::::::...:::::::::CcC
  İHMAL EDİLEN GENÇLİK
 

İhmal Edilen Gençlik

Memleket ve milletlerin bugün ve yarını için umut kaynağı olan gençlik, aynı zamanda, bir devletin de­vamlılık konusundaki güvenidir. Önemi büyüktür, yücedir.

üzülerek belirtmek gerekir ki, bugüne kadar ül­kemizde gençlik konusu bir milli dava olarak ele alın­mamış, gençliğe hizmet yolunda bir usul tespit edil­memiştir.

Türk gençliği, Türk milletinin geleceğinin biricik ümidi ve kurtuluş kaynağıdır. Bu görüşle gençleri teşkilatlandırmak memleket kalkınmasında başarılı hiz­metler yapmaları için hazırlamak ve yetiştirmek ge­reklidir.

Bugüne kadar yöneticiler tarafından gençliğin hamle gücü değerlendirilmemiş ve gençlik gelişi gü­zel bir atmosfer içinde içtimai, iktisadi, siyasi, teknik imkânsızlıklar karşısında yapayalnız ve yardımsız bı­rakılmıştır.

Gençliğin ruh ve beden sağlığı büyük ölçüde ih­male uğramıştır. İyilik, doğruluk, güzellik, gerçek ül­küsü ve ilmin meydana getirdiği sonuçlar sistemli bir şekilde gençliğe verilmemiş ve gençliğin temel eği­timi görüntüler ve tesadüflere dayandırılmıştır.

Devletin gençliğe ait yükümlülükleri yerine ge­tirilmemiştir. Gençlik zümrecilik ve kaba particilik anlayışı içinde lider kadroların ülke yararına çizilme­yen dar fikir hücresine kapatılmak istenmiştir. Partiler gençliği bir bütün olarak görmek ve ana programlar düzeni içinde bu milli davayı çözümlemek yolunu seç­memiş, yabancı fikir ve siyaset akımlarının tesirinden doğacak zararlı sonuçlan düşünmemiş, gereken ted­birleri almamıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, genç­liğin yetiştirilmesi kemiyet bakımından olduğu kadar, keyfiyet bakımından da yetersiz bırakılmıştır.

Gençlik, yorgun ve yıpranmış yetişkinlerin baskı ve istismarına hedef kabul edilmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen eğitimi eksik ve kusurlu olmakla be­raber, genç nesillerin formasyonu yaşlı nesillerden ileridir. Yarına güvenimiz de bundan doğmaktadır. Bunu mutluluk sayarız.

Bugün dünya nüfusunun üçte biri gençlerden müteşekkildir. Bu rakam küçümsenemez, hele az gelişÂ­miş ülkelerde ise toplam nüfusun yarısını bulmakta­dır. Bu ülkelerde gençlik, toplum meseleleri ile uğraşmakta ve daha aktif bir rol oynamaya hazırlan­maktadır.

 Alparslan Türkeş


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
  Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=